Ugradnja mjerila potrošnje vodeUgradnja se svodi na 3. faze:

1. faza – Zahtjev za izmjenu glavnog vodomjera (razlog: ViO radi redovitu izmjenu svakih 5 godina zbog a ako imate “stari” vodomjer pri izmjeni će se ugraditi “novi” s magnetnim čitačem i žicom na koji se ugrađuje u 2. fazi modul za očitanje daljinskim putem

2. faza – predstavnik suvlasnika i/ili upravitelj zgradom dobiva ponudu za ugradnju internih vodomjera

3. faza – dokumentacija
– suglasnost suvlasnika – treba 51% površine suvlasničkih udjela za svaki glavni vodomjer
– izrada Aneksa međuvlasničkog ugovora
– potpisivanje Ugovora o ugradnji i očitavanju internih vodomjera (svaki mjesec tvrtka koja ugrađuje isto tako i očitava i dostavlja stanja potrošnje ViO-u na temlju čega se fakturira račun za vodu a posebno za očitanje)


Kontaktirajte nas i ugovorite s nama uslugu koja vas zanima: