Ugradnja mjerila potrošnje vode

Postupak Ugradnje internih vodomjera u stanove/poslovne prostore započinje odlukom o ugradnji internih vodomjera potpisanu od strane većine suvlasnika po suvlasničkim dijelovima. Nakon toga s ovlaštenom tvrtkom suvlasnici zaključuju ugovor o ugradnji internih vodomjera. Trošak ugradnje kao i održavanje vodomjera snose suvlasnici koji su i vlasnici internih vodomjera i dužni su ih održavati, servisirati i baždariti svakih 5 godina sukladno važećim propisima.Interne vodomjere očitava ovlaštena tvrtka s kojom su suvlasnici potpisali ugovor. Važno je napomenuti kako korisnici ne očitavaju sami interne vodomjere niti sami dostavljaju stanje internih vodomjera jer, sukladno navedenom Ugovoru, cjelokupna potrošnja vodnih usluga očitana na glavom vodomjeru raspodjeljuje se na stanare-korisnike na sljedeći način:

– svim korisnicima koji imaju ugrađene interne vodomjere mjesečna se potrošnja raspodjeljuje kao zbroj očitane mjesečne potrošnje svih internih vodomjera u njihovom stanu;

– razlika između stanja glavnog vodomjera i zbroja stanja svih internih vodomjera u zgradi raspodijelit će se onim korisnicima koji nemaju ugrađene interne vodomjere sukladno broju prijavljenih osoba kod pojedinog korisnika;

– prilikom 100% ugradnje internih vodomjera u stambenoj zgradi, eventualna razlika između potrošnje na glavnom vodomjeru i zbroja internih vodomjera, raspodijelit će se na sve korisnike prema udjelu individualne potrošnje u ukupnoj potrošnji vode;

– u slučaju izvanredne situacije na zajedničkom dijelu vodnih instalacija u stambenom objektu (puknuće cijevi i sl.), povećanje potrošnje na glavnom vodomjeru zgrade jednako će se raspodijeliti svim korisnicima npr. razmjerno površini njihovih stanova i sl.

Ugradnja se svodi na 3. faze:

1. faza – Zahtjev za izmjenu glavnog vodomjera (razlog: ViO radi redovitu izmjenu svakih 5 godina zbog a ako imate “stari” vodomjer pri izmjeni će se ugraditi “novi” s magnetnim čitačem i žicom na koji se ugrađuje u 2. fazi modul za očitanje daljinskim putem

2. faza – predstavnik suvlasnika i/ili upravitelj zgradom dobiva ponudu za ugradnju internih vodomjera

3. faza – dokumentacija
– suglasnost suvlasnika – treba 51% površine suvlasničkih udjela za svaki glavni vodomjer
– izrada Aneksa međuvlasničkog ugovora
– potpisivanje Ugovora o ugradnji i očitavanju internih vodomjera (svaki mjesec tvrtka koja ugrađuje isto tako i očitava i dostavlja stanja potrošnje ViO-u na temlju čega se fakturira račun za vodu a posebno za očitanje)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktirajte nas i ugovorite s nama uslugu koja vas zanima: