Prikupljanje podataka o potrošnji i raspodjelaOčitanje internih vodomjera  podrazumijeva mjesečno očitanje, prijenos i pohranu podataka zabilježenih na internim vodomjerima, a koji zajedno sa podacima o ukupnoj izmjerenoj potrošnji na glavnom vodomjeru čine osnovu za obračun utroška vode u promatranom obračunskom razdoblju.

Obračun potrošnje podrazumjeva mjesečni izračun iznosa kojeg svaki stanar Stambene zgrade treba platiti u ime potrošnje vode za promatrano obračunsko razdoblje. Obračun potrošnje temelji se na očitanim podacima internih vodomjera stanara Stambene zgrade, ukupnoj izmjerenoj potrošnji na glavnom vodomjeru, te raspodjeli razlika između stanja glavnog vodomjera i zbroja svih internih vodomjera u stambenoj zgradi.

Kontaktirajte nas i ugovorite s nama uslugu koja vas zanima: