Koje su prednosti vlastitog vodomjera?

  • Plaćanje vode prema stvarnoj potrošnji, a ne prema broju članova ili veličini stana
  • Curenje slavine i vodokotlića ne plaćaju solidarno svi suvlasnici
  • Dok ne boravite u stanu ne trošite vodu, pa je time i račun manji
  • Ne postoji problem broja prijavljenih članova domaćinstva

Što je glavni vodomjer?

GLAVNI VODOMJER je mjerni uređaj na kojem se očitava potrošnja isporučene vode za cijeli ulaz zgrade.

Što je sekundarni vodomjer?

SEKUNDARNI VODOMJER je mjerni uređaj na kojem se očitava potrošnja isporučene vode za pojedini stan ili poslovni prostor i sastoji se od vodomjera, modula koji odašillje očitano stanje putem radio veze do centralne jedinice

Kako se vrši očitavanje vodomjera?

Očitavanje sekundarnih vodomjera vrši se pomoću radio uređaja koji se postavlja u stambenoj zgradi, te prima stanje svakog vodomjera koji se nalazi u stanu pomoću radio modula koji je ugrađen na mjerilu i tako komunicira sa radio stanicom. Tako očitane podatke dostavljaju Vodoopskrbi i odvodnji krajem mjeseca, a temeljem tih podataka Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. dostavlja račun za utrošenu vodu svakom vlasniku.

Što ako postoji razlika između ukupne potrošnje svih stanova i stanja glavnog vodomjera?

U slučaju ako postoji razlika između ukupne potrošnje svih stanova i stanja glavnog vodomjera zgrade onda se ta razlika dijeli po domaćinstvima sukladno broju članova pojedinog domaćinstva.